มหกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open House)

โพสต์12 ก.พ. 2558 06:50โดยโรงเรียน ท่าช้างราษฏร์บำรุง
โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมงานวิชาการเปิดรั้วโรงเรียน(Open House) ขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดย ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานเปิดงานนครั้งนี้ เพื่อเป็นการแนะแนวและประชาสัมพันธ์โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายใกล้เคียงที่สนใจ ได้เป็นทางเลือกเพื่อการศึกษาต่อ...
Comments