มุทิตาเชิดชูครูเกษียณ ๒๕๖๐

โพสต์4 ต.ค. 2560 07:43โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นประธานงาน "มุทิตาเชิดชูครูเกษียณ" โดย ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีประธานคณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ อดีตผู้บริหาร อดีตครูขามทะเลสอวิทยา ญาติผู้เกษียณ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในปีนี้มีครูเกษียณอายุราชการ คือ ครูปิยนันท์ โรจน์บูรณาวงศ์ ครูอำนาจ กกสูงเนิน ครูชนะกานต์ นัดสันเทียะ
Comments