มอบใบประกาศนียบัตรและชมช่อปาริชาตบาน ร.ร.เทพาลัย

โพสต์3 มี.ค. 2560 01:32โดยโรงเรียน เทพาลัย
     วันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนเทพาลัย นำโดย ผอ.ชูชาติ อยู่สอาด จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและชมช่อปาริชาตบาน สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพาลัย Comments