แนะแนวการศึกษาต่อ (โรงเรียนบ้านกำปัง, โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์)

โพสต์24 ธ.ค. 2558 23:02โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม โดย ผู้อำนวยการณัชชา ศรีแสนปาง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน และงานแนะแนว ออกแนะแนวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมนี้ได้นำเสนอทางเลือกใหม่กับหลักสูตรทวิศึกษา (1 คน 2 วุฒิ) กับ 6 สาขาวิชา 
(ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ดนตรี การเลขานุการ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านกำปัง และ โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์
Comments