นักกีฬาเปตองโรงเรียนโชคชัยสามัคคีรับเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล

โพสต์27 พ.ย. 2558 01:12โดยchokchai chk
นักกีฬาเปตองโรงเรียนโชคชัยสามัคคีรับเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล ๑.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาเยาวชนแห่งชาติคัดเลือกตัวแทนภาคอีสานจังหวัดอุดรธานี อายุไม่เกิน ๑๙ ปี ๒.รางวัลชนะเลิศเปตองเทศบาลบัวใหญ่เกมส์ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ๓.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เปตองเทศบาลบัวใหญ่เกมส์ ประจำปี ๒๕๕๘ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโชคชัยสามัคคี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘Comments