นักเรียนระดับชั้้น ม.1 ร.ร.เทพาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรม

โพสต์5 ธ.ค. 2559 22:07โดยโรงเรียน เทพาลัย

         ผู้อำนวยการชูชาติ อยู่สอาด และกลุ่มงานกิจการนักเรียน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา(แผนกสามัญ) ณ วัดบ้านวัด ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559
Comments