นักเรียนโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ศึกษาดูงานแนวทางการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง

โพสต์13 พ.ย. 2557 17:44โดยโรงเรียน หนองบุญมากประสงค์วิทยา
13 พ.ย. 57  นักเรียนโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาวิทยาได้ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท พีทีเค สตาร์ช 
เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ซึ่งมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ทางบริษัท ได้เชิญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งเรื่องของดิน ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูมันสำปะหลัง.....

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 
http://facebook.com/npwschool1
Comments