นักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับมอบทุนการศึกษา"มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้้า" โดยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย

โพสต์24 ก.ค. 2562 19:00โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
       นักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ได้รับมอบทุนการศึกษา"มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้้า" โดยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ประทานแม่บ้านมหาดไทยและคณะ

ประมวลภาพ : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนททร

Comments