นักเรียนโรงเรียนขามสะแกแสงรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับกลุ่มจังหวัด

โพสต์26 ม.ค. 2560 00:17โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง
วันที่ 24 มกราคม 2560  นางสาวธนัชญา  ลอยประโคน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขามสะแกแสงเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับกลุ่่มจังหวัด  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม   
Comments