นักเรียนโรงเรียนขามสะแกแสงรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์17 พ.ย. 2559 02:29โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2559 02:30 ]
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  นางสาวธนัชญา  ลอยประโคน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนขามสะแกแสง  เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพงศ์  แสนเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  ประธานในการประเมิน และคณะกรรมการทุกท่าน  และได้รับเกียรติจาก นายเอกชัย  ธนผลผดุงกุล  นายอำเภอขามสะแกแสง , สจ.ชวาล  พัฒนกำชัย  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , นางดอกไม้  พากลาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และแขกผู้เกียรติทุกท่านมาร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้้
Comments