นักเรียนโรงเรียนขามสะแกแสง รับทุนการศึกษา

โพสต์18 ส.ค. 2558 04:31โดยโรงเรียน ขามสะแกแสง
              เมื่อ วันที่  18  สิงหาคม  2558   ครูกัลย์ธนัท  โสภา  ได้นำนางสาวกรวิภา  โครตวิชัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์  รับมอบทุน จำนวนเงิน 5,000  บาท จากมูลนิธิ  
ดร.ธัญรดี ศรีศักดิ์สกุลชัย และมูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า  ณ  อาคารไซเบอร์เวิร์ลด  ชั้น 3  กรุงเทพมหานคร ฯComments