นักเรียนโรงเรียนมหิศรา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)

โพสต์18 ธ.ค. 2557 19:44โดยyoeshi fodsongnern
นายอัมริทร์  เสือบุญศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหิศราธิบดี ได้เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
 
    

Comments