นักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดีรับรางวัลความประพฤติ

โพสต์26 พ.ค. 2557 20:39โดยโรงเรียน มหิศราธิบดี
นางสาวปิ่นสุดา  ภูคากัน นักเรียนชั้นม.6/1 นักเรียนรางวัลความประพฤติ ปีการศึกษา 2557
โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับกิตติบัตรและเข็มเครื่องหมายความดี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  ณ หอประชุมพระพุทธชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม 
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

     

                                                                                                                                 เวียงเพ็ชร ..ภาพ/ข่าว

Comments