นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ

โพสต์12 พ.ย. 2558 10:19โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี

นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ (Demand Side Management: DSM) การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนโครงการ ๆละ 4000 บาท ซึ่งประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. แนวคิด (Conceptual) หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 8 พร้อมเกียรติบัตรและเงินสนับสนุน 4000 บาท
2. นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำ ได้รับเกียรติบัตรและเงินสนับสนุน 4000 บาท


                              ข้อมูลเพิ่มเติม

Comments