นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีได้รับรางวัลชมเชย โครงการยุวชนประกันภัย ประเภท การประพันธ์และขับร้อง(บุคคล)

โพสต์19 พ.ย. 2558 17:38โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2558 17:40 ]
นางสาวอาริสา จงเพ็งกลาง ชั้นม.4/4 ได้รับรางวัลชมเชย โครงการยุวชนประกันภัย ประเภท การประพันธ์และขับร้อง(บุคคล) 
ชื่อเพลง"ประกันภัยช่วยได้" หน่วยงาน:สำนักงานส่งเสริมและกำกับดูแล ธุรกิจประกันภัย(ภปค.)

Comments