นักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานีเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจัดโดยกองทัพบก กองพลทหารราบที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2560

โพสต์28 มี.ค. 2560 22:18โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี
Comments