นักเรียนโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม รับทุน "สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง'"

โพสต์7 ก.ค. 2557 06:28โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
  7 กรกฎาคม 2557 นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม  มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ให้เด็กหญิงอัจฉรา  กราบแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ซึ่งเป็นนักเรียนยากจน ตั้งใจเรียน ทำงานช่วยเหลือครอบครัวและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 10,000 บาท   โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากบริษัทแอดวานซ์อินโฟ เซอร์วิส มหาชน(AIS)  ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับทุนปีละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีละ 10,000 บาทและระดับปริญญาตรี ปีละ 20,000 บาท  ซึ่งจะได้รับทุนจนเรียนจบปริญญาตรี  โดยบริษัท ป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด  ผู้ผลิตรายการ "สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง" และนายฬร  ชิณพันธ์ ฝ่ายผลิตรายการและทีมงานนำทุนมามอบให้


Comments