นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง"ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐

โพสต์8 เม.ย. 2560 04:53โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2560 02:18 ]
เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เนื่องในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี เปตองโอเพ่น "ย่าโมเกมส์" ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬา ๘๐ พรรษ นครราชสีมา โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท 14 ปี ฝึกซ้อมและดูแลโดยคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง  ภายใต้การควบคุมของนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ภาพกิจกรรม


ขอขอบคุณ  ภาพและข้อมูลจากครูสุวิมล พันธ์ุแสง
พัชรนันท์ / รายงาน


Comments