นักเรียนโรงเรียนภู่วิทยาร่วมพัฒนาจิต

โพสต์17 ธ.ค. 2558 03:24โดยส.ต.ท.หญิงญาดา รัตนกําเหนิด โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดวะภูแก้ว
และ เข้าอบรมพัฒนาจิตและในวันที่11-12 ธันวาคม 2558 นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-star ครั้งที่10 ณ วัดธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้รับความรู้สาระ และพัฒนาจิตใจ
Comments