นักเรียนโรงเรียนเทพาลัยเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โพสต์4 ก.ค. 2560 21:55โดยโรงเรียน เทพาลัย   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2560 22:01 ]
        4 กรกฎาคม 2560 กองทัพภาคที่่ 2 โดย ร.อ.ชวโรจน์ สิริธัญญาพงษ์ รอง ผบ.ร้อย.สร.3 ,ร.ท.ธวัช แตะไธสง ผบ.มว.ลว.ร้อย.ม.(ลว.) 3 และคณะจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเทพาลัย
 


Comments