นักเรียนโรงเรียนเทพาลัยอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการพระธรรมทูตสัญจร

โพสต์12 มิ.ย. 2560 23:39โดยโรงเรียน เทพาลัย
นักเรียนโรงเรียนเทพาลัยร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการพระธรรมทูตสัญจร
ณ หอประชุมโรงเรียนเทพาลัย 13 มิถุนายน 2560Comments