นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพิมายวิทยา ทำกิจกรรมอาสางานฉลองเปรียญธรรมสภาฯ

โพสต์19 ส.ค. 2559 04:16โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2559  คณะครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพิมายวิทยา  ปฎิบัติหน้าที่งานจราจรวันฉลองเปรียญธรรมสามเณรและวันกตัญญูแสงธรรม ที่วัดป่าคุณสัมปันนาราม (วัดป่าหนองหิน) อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ภาพกิจกรรม
พัชรนันท์ / รายงานComments