นำเสนอการแก้ไขเอกสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสต์4 ต.ค. 2560 07:27โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการฯและคณะครูนำเสนอการแก้ไขเอกสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามที่คณะกรรมการได้แนะนำ ผลการดำเนินการคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีมติให้โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ผ่านการประเมินขั้นป้ายพระราชทาน และคณะที่ปรึกษาฯ เชิญชวนให้โรงเรียนสมัครเพื่อขอรับเกียรติบัตรขั้นที่ ๑ ต่อไป
Comments