นายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการ สพม. 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพาลัย

โพสต์29 ม.ค. 2558 23:57โดยโรงเรียน เทพาลัย
         30 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. นายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพาลัย พร้อมมอบนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาและนโยบาย สพฐ.
และให้ขวัญกำลังใจคณะครูในการทำงาน
          คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพาลัย ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพาลัยComments