นายชูชีพ แรงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม และคณะครู เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด

โพสต์27 เม.ย. 2560 19:34โดยโรงเรียน ลำทะเมนไชยพิทยาคม   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2560 19:44 ]
นายชูชีพ  แรงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม และคณะครู เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Comments