นายชูชีพ แรงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มารับวัคซีน ณ โรงพยาบาลพิมาย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนโดยจัดรถรับ-ส่งนักเรียน

โพสต์20 ต.ค. 2564 21:23โดยโรงเรียน พิมายวิทยา

Comments