นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

โพสต์16 พ.ย. 2559 00:09โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2559 06:22 ]

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ขอกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ภาพโดย : เฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม , สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments