นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 ติดตามการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ตามนโยบายของ สพม. 31

โพสต์12 ส.ค. 2560 17:06โดยโรงเรียน โนนสูงศรีธานี
นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต31 ติดตามการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนโนนสูงศรีธานี ตามนโยบายของ สพม. 31  และร่วมชมการนำเสนอนวัตกรรมของครูผู้ช่วย
ณ ห้องประชุมธานีพิไชย โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
                         
Comments