นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยม ร.ร.เทพาลัย

โพสต์24 พ.ย. 2559 15:09โดยโรงเรียน เทพาลัย
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพาลัยพร้อมมอบนโยบายแก่คณะครูComments