นายกิตติ บุญเชิด ผอ.สพม.เขต ๓๑ เยี่ยมการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์28 มี.ค. 2560 12:49โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๒๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการ สพม.เขต ๓๑ ได้มาตรวจเยี่ยม-สอบถามข้อมูลการรับสมัครนักเรียน และให้กำลังใจการฝึกซ้อมนักเรียน ม.ภ และ ม.๖ ในการฝึกซ้อมรับประกาศนียบัตร
Comments