นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

โพสต์17 พ.ย. 2560 02:27โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2560 02:34 ]

นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา
Comments