นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต ๓๑ ตรวจราชการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์4 ม.ค. 2561 00:57โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ มาตรวจราชการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และ ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน ในยุค ๔.๐ โดยมี ดร.มะลิวัน ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นางสุชัญณิชา สีทานอก รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับและเข้าประชุมรับนโยบายการจัดการศึกษา
Comments