นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (สมเด็จพระปิยมหาราช)

โพสต์25 ต.ค. 2560 00:16โดยโรงเรียน เมืองคง
         วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุพล  เชื่อมพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเมืองคง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (สมเด็จพระปิยมหาราช)  ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชน ณ  ลานหน้าที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

            

Comments