ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ พบปะและให้โอวาทแก่ นางขวัญเรือน ลาดนอก ตำแหน่งครู รับย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอคง นางสาวสุนิษา กลิ่นศรีสุข ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โพสต์16 พ.ค. 2560 01:32โดยโรงเรียน บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 01:55 ]
วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  นายวิเชียร  ทองคลี่  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ พบปะและให้โอวาทแก่ นางขวัญเรือน  ลาดนอก ตำแหน่งครู รับย้ายจากโรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอคง  นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข ตำแหน่งครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 5 คน

Comments