นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว และคณะเข้ามาเยี่ยมชมอาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์6 พ.ย. 2559 18:05โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 พวกเราชาวหนองน้ำใสพิทยาคม รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว และคณะ ที่ท่านได้แวะเข้ามาเยี่ยมชมอาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคมและท่านได้กล่าวชื่นชมการทำงานในความวิริยะอุตสาหะและมีพัฒนาการในการทำงานของคณะครู นักเรียน และได้กล่าวให้กำลังใจแก่ท่าน ผอ. พัชรี รักษาสุวรรณ ขอให้รักษาความดี ความตั้งใจจริงที่จะพัฒนางานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษาค้นคว้าแก่เยาวชนและชุมชนต่อไป

Comments