งานห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์รับการประเมินห้องสมุดดีเด่น

โพสต์10 ม.ค. 2560 20:10โดยโรงเรียน สุรธรรมพิทักษ์
วันที่ 4 มกราคม 2560 งานห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รับการประเมินห้องสมุดดีเด่นจากคณะกรรมการประเมินของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
Comments