งานครบรอบ 56 ปี วันที่ 1 กันยายน โรงเรียนเมืองคง และผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเมืองคง

โพสต์6 ก.ย. 2559 00:01โดยโรงเรียน เมืองคง
 เนื่องในวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันครบรอบ 56 ปีของโรงเรียนเมืองคง  ท่านผู้อำนวยการ  คณะผู้บริหาร  พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดพิธีบวงทรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญระลึกถึง ผู้บริหารโรงเรียนคนก่อนที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน แก่คณะครู และนักเรียนทั้งหลาย
         และกิจกรรมที่สำคัญ  โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
รวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแรง ร่วมใจจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
         โดยหลังจากเสร็จพิธีในตอนเช้า คณะครูและนักเรียนได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน แห่กองผ้าป่าที่จัดตั้งขึ้นของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 ในทุกทุกห้อง โดยมีขบวนดุริยางค์โรงเรียนเมืองคงนำหน้า คณะครูและนักเรียนต่างช่วยกันฟ้อนรำอย่างสนุกสนาน และมีความสุข กันถ้วนหน้า โดยเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าจะนำไปสมทบทุนสร้าง โดมอเนกประสงค์  ให้นักเรียนเมืองคงใช้เป็นสถานที่ในการ   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรมวันสำคัญ รวมไปถึงใช้เป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน   และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ให้กับนักเรียนสืบต่อไป  


   


Comments