งานผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบึงพะไล

โพสต์4 ม.ค. 2559 21:02โดยโรงเรียนบึงพะไล อ.แก้งสนามนาง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบึงพะไล โดยนายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบึงพะไล ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดหาทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการแก่ชุมชน 2) จัดหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 3) พัฒนาระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

Comments