งานผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2559 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม

โพสต์10 เม.ย. 2559 00:52โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2559 00:56 ]
            โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากร และนักเรียน ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม รร.บุญวัฒนา ร่วมงานผ้าป่าสามัคคีพัฒนาการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนโรงทานจากชุมชน และหน่วยงานต่างๆอย่างดียิ่ง จากศิษย์เก่าพร้อมชาวบ้านในชุมชน ร่วมงาน ร่วมบุญกันอย่างคับคั่ง
            ท่าน ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ได้มาตรวจงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก ซึ่งโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2559 เป็นต้นมา

รูปเพิ่มเติม คลิก
Comments