งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์28 ก.ย. 2559 09:43โดยchokchai chk
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา

Comments