โงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม "ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน"

โพสต์19 ส.ค. 2558 05:42โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
 12 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โดยนายธนวัฒน์  สุขเกษม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  ณ  เหมืองส่งน้ำลึก หมู่ 7 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
 
 
Comments