นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

โพสต์5 ก.พ. 2558 19:53โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
edunext58_1
งานแนะแนว  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย  สถาบัน  เข้าร่วมเปิดบูท จำนวน 29 หน่วยงาน
โดยนายเอื้อ  ทรวงโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด  (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลสอบ GAT  ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน


edunext58_2edunext58_3edunext58_4edunext58_5edunext58_6
Comments