ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนภู่วิทยารับการตรวจประเมินสุขาภิบาลโรงอาหาร จากสาธารณสุขอำเภอโนนแดง

โพสต์7 ก.ค. 2559 04:56โดยYada Rattanakumnerd
Comments