โนนสมบูรณืวิทยาจัดค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้เพื่อการมีงานงานทำ.....

โพสต์30 ต.ค. 2559 19:56โดยโรงเรียน โนนสมบูรณ์วิทยา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการเพื่อการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำให้กับนักเรียน ในระหว่างวันที่ 28 - 26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการสอนทักษะอาชีพให้กับนักเรียนหลายหลายทักษะ อาทิเช่น การย้อมผ้า การทำอาหาร การสกรีนเสื้อ การพับเหรียญโปรยทาน และอีกมากมาย เพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต

Comments