นร.ชั้น ม.๑,ม.๔ มัธยมวชิราฯเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์3 มิ.ย. 2560 09:14โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
   เมื่อวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร 


ภาพ : นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
ประชาสัมพันธ์ : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
Comments