นร.หญิง ม.๓-ม.๖ โรงเรียนมัธยมวชิราฯรับวัคซีนโรคหัด

โพสต์18 พ.ย. 2559 02:04โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๖โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวรารามรับการฉีดวัคซีนรวมโรคหัดและโรคหัดเยอรมัน ที่หอประชุมทิวสน จำนวนทั้งหมด ๑๒๐ คน

ข่าว : นางสาวสุธาทิพย์ เกตุก่อ
ภาพ : คุณครูศิริรัตน์ ท้าวเนาว์
Comments