Open House 2015

โพสต์20 ก.พ. 2558 00:30โดยโรงเรียน หนองน้ำใสพิทยาคม
เมื่อวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม โดย ดร.มะลิวัน  ศรีโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรม นิทรรศการวิชาการ  "Open House 2015" เปิดบ้านวิชาการสารฝันสุู่ความสำเร็จ
และได้รับเกียรติจากท่านรองธีรวุฒิ  ทองโอษฐ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนหนองน้ำใสพทยาคม และได้มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมชมนิทรรศการและวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมแนะแนวอาชีพด้วย

Comments