OPEN HOUSE PHIMAI WITTAYA

โพสต์5 มี.ค. 2558 23:51โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมแสดงผลงานครู - นักเรียน และแนะแนวทางการศึกษา
PM.HOUSE OPEN HOUSE PHIMAIWITTAYA ประจำการศึกษา 2557  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมี ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานและท่านผู้อำนวยการฯวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง และคณะครูโรงเรียนพิมายวิทยาให้การต้อนรับ
พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีมากมาย
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พัชรนันท์ / รายงาน

Comments