ปัจฉิมนิเทศ อำลาสถาบัน @สมเด็จพระธีรญาณมุนี

โพสต์1 มี.ค. 2559 01:43โดยโรงเรียน สมเด็จพระธีรญาณมุนี
วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี  จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  อำลาสถาบัน  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  และ  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  "พิกุล ช่อที่  ๔๐"  

  
  
  
  
  
  

Comments