ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา

โพสต์11 มิ.ย. 2558 06:17โดยโรงเรียน หนองบุญมากประสงค์วิทยา
11  มิ.ย. 58  โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  ให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ และแสดงความเคารพรักของนักเรียนที่มีต่อครู ซึ่งนอกจากไหว้ครูแล้วยังมีการประกวดพาน และมีหน่วยงาน ห้างร้านและบุคคลต่าง ๆ ในอำเภอหนองบุญมากได้มาร่วมกิจกรรมในการให้ทุนกับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่  
www.npw.ac.th
http://facebook.com/npwschool1
Comments